Надминувања до: 14-12-2017 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2017-12-13 255.7 107 35
Карпош 2017-12-13 293.8 121 35
Лисиче 2017-12-13 331.8 137 35
Гази Баба 2017-12-13 250.9 166 35
Ректорат 2017-12-13 338.0 172 35
Миладиновци 2017-12-13 164.2 104 35
Мршевци - - 0 35
Битола 1 2017-12-12 101.1 106 35
Битола 2 2017-12-13 80.7 113 35
Кичево 2017-12-13 59.5 106 35
Лазарополе 2017-05-13 50.6 3 35
Тетово 2017-12-13 129.0 118 35
Велес 1 - - 0 35
Велес 2 2017-12-13 187.3 81 35
Кочани 2017-12-13 134.9 68 35
Кавадарци 2017-12-13 121.5 171 35
Куманово 2017-12-13 176.2 142 35