Надминувања до: 21-08-2017 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2017-07-05 52.4 68 35
Карпош 2017-08-12 58.3 73 35
Лисиче 2017-08-12 51.6 78 35
Гази Баба 2017-08-19 59.6 121 35
Ректорат 2017-08-12 71.4 115 35
Миладиновци 2017-08-12 53.2 71 35
Мршевци - - 0 35
Битола 1 2017-08-11 54.4 72 35
Битола 2 2017-08-12 56.2 89 35
Кичево 2017-08-11 51.0 73 35
Лазарополе 2017-05-13 50.6 3 35
Тетово 2017-08-19 52.6 68 35
Велес 1 - - 0 35
Велес 2 2017-06-29 53.0 47 35
Кочани 2017-08-12 58.8 44 35
Кавадарци 2017-08-18 54.6 133 35
Куманово 2017-08-12 59.2 94 35