Надминувања до: 24-06-2017 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2017-05-03 53.0 65 35
Карпош 2017-05-03 53.5 68 35
Лисиче 2017-06-17 52.2 76 35
Гази Баба 2017-06-22 57.9 97 35
Ректорат 2017-06-22 52.7 99 35
Миладиновци 2017-05-03 51.3 66 35
Мршевци - - 0 35
Битола 1 2017-06-17 63.0 63 35
Битола 2 2017-05-13 109.3 86 35
Кичево 2017-05-13 53.9 71 35
Лазарополе 2017-05-13 50.6 3 35
Тетово 2017-06-05 65.2 60 35
Велес 1 - - 0 35
Велес 2 2017-06-14 53.2 46 35
Кочани 2017-05-13 54.1 36 35
Кавадарци 2017-06-17 50.9 116 35
Куманово 2017-06-01 50.6 87 35