Надминувања до: 17-10-2017 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2017-09-02 51.1 70 35
Карпош 2017-10-15 73.2 82 35
Лисиче 2017-10-15 64.0 91 35
Гази Баба 2017-10-05 84.0 130 35
Ректорат 2017-10-13 61.5 124 35
Миладиновци 2017-10-12 51.6 74 35
Мршевци - - 0 35
Битола 1 2017-09-17 94.7 79 35
Битола 2 2017-08-12 56.2 89 35
Кичево 2017-09-01 50.9 74 35
Лазарополе 2017-05-13 50.6 3 35
Тетово 2017-10-13 55.8 78 35
Велес 1 - - 0 35
Велес 2 2017-10-07 75.5 56 35
Кочани 2017-08-12 58.8 44 35
Кавадарци 2017-09-11 54.6 134 35
Куманово 2017-10-13 53.5 106 35