Надминувања до: 19-02-2018 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2018-02-18 68.5 38 35
Карпош 2018-02-18 72.2 40 35
Лисиче 2018-02-18 106.4 44 35
Гази Баба 2018-02-18 86.3 43 35
Ректорат 2018-02-18 94.5 51 35
Миладиновци 2018-02-18 84.6 29 35
- - 0 35
Битола 1 2018-02-17 99.2 21 35
Битола 2 2018-02-18 73.1 40 35
Кичево 2018-02-18 89.6 30 35
Лазарополе - - 0 35
Тетово 2018-02-18 100.6 42 35
Велес 2 2018-02-01 61.8 7 35
Кочани 2018-02-18 62.8 28 35
Кавадарци 2018-02-18 58.9 43 35
Куманово 2018-02-18 62.2 38 35
Струмица 2018-02-18 75.7 3 35