Надминувања до: 26-04-2018 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2018-04-15 60.5 56 35
Карпош 2018-04-16 50.6 64 35
Лисиче 2018-04-14 63.4 69 35
Гази Баба 2018-04-15 57.1 61 35
Ректорат 2018-04-24 57.6 97 35
Миладиновци 2018-04-14 76.8 44 35
Мобилна Станица-Бутел 2018-04-16 55.2 7 35
Битола 1 2018-04-16 53.2 26 35
Битола 2 2018-04-16 57.7 59 35
Кичево 2018-04-14 57.6 47 35
Лазарополе - - 0 35
Тетово 2018-04-24 52.1 80 35
Гостивар 2018-04-16 56.2 28 35
Струмица 2018-04-17 67.6 31 35
Велес 2 2018-04-24 53.5 43 35
Кочани 2018-04-16 57.0 42 35
Кавадарци 2018-04-20 63.9 69 35
Куманово 2018-04-16 51.6 68 35