Надминувања до: 25-04-2017 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2017-03-29 51.2 61 35
Карпош 2017-03-25 67.9 64 35
Лисиче 2017-03-29 60.2 71 35
Гази Баба 2017-04-22 51.5 80 35
Ректорат 2017-04-22 54.1 81 35
Миладиновци 2017-03-30 54.2 63 35
Мршевци - - 0 35
Битола 1 2017-04-11 54.1 51 35
Битола 2 2017-04-23 64.5 74 35
Кичево 2017-03-25 52.4 67 35
Лазарополе - - 0 35
Тетово 2017-03-16 56.0 55 35
Велес 1 - - 0 35
Велес 2 2017-03-25 65.4 42 35
Кочани 2017-02-28 52.9 34 35
Кавадарци 2017-04-23 59.5 87 35
Куманово 2017-04-03 50.6 78 35