Надминувања до: 21-06-2018 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2018-06-13 53.4 58 35
Карпош 2018-05-04 54.5 68 35
Лисиче 2018-06-01 74.3 71 35
Гази Баба 2018-05-31 105.0 67 35
Ректорат 2018-06-14 53.8 118 35
Миладиновци 2018-05-03 52.4 45 35
Мобилна Станица-Бутел 2018-05-04 53.3 13 35
Битола 1 2018-05-04 52.9 27 35
Битола 2 2018-05-04 56.6 60 35
Кичево 2018-04-14 57.6 47 35
Лазарополе - - 0 35
Тетово 2018-05-04 53.0 85 35
Гостивар 2018-06-12 56.7 33 35
Струмица 2018-06-11 60.4 38 35
Велес 2 2018-06-14 55.9 57 35
Кочани 2018-05-04 62.1 44 35
Кавадарци 2018-06-08 51.7 77 35
Куманово 2018-05-03 52.8 73 35