Надминувања до: 24-05-2017 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2017-05-03 53.0 65 35
Карпош 2017-05-03 53.5 68 35
Лисиче 2017-05-02 55.1 72 35
Гази Баба 2017-05-16 77.4 88 35
Ректорат 2017-05-22 52.7 90 35
Миладиновци 2017-05-03 51.3 66 35
Мршевци - - 0 35
Битола 1 2017-05-13 92.3 59 35
Битола 2 2017-05-13 109.3 86 35
Кичево 2017-05-13 53.9 71 35
Лазарополе 2017-05-13 50.6 3 35
Тетово 2017-05-16 56.2 59 35
Велес 1 - - 0 35
Велес 2 2017-05-02 52.6 45 35
Кочани 2017-05-13 54.1 36 35
Кавадарци 2017-05-22 62.4 107 35
Куманово 2017-05-20 50.1 86 35