2014

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Декември 2014

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Ноември 2014

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Октомври 2014

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Септември 2014 

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Август 2014 

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Јули 2014 

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Јуни 2014 

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Мај 2014 

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Април 2014 

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Март 2014 

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Февруари 2014 

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Јануари 2014