2013

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Декември 2013 

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Ноември 2013 

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Октомври 2013 

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Септември 2013

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Август 2013

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Јули 2013 

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Јуни 2013

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Мај 2013

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Април 2013

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Март 2013

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Февруари 2013

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Јануари 2013