2012

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Декември 2012

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Ноември 2012

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Октомври 2012

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Септември 2012

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Август 2012

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Јули 2012

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Јуни 2012

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Мај 2012

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Април 2012

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Март 2012

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Февруари 2012

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец Јануари 2012