Тетово

ТЕТОВО

Тетово (70 000 жители) се наоѓа на оддалеченост од околу 40 километри западно од Скопје. Станицата во Тетово е опкружена со згради (училиште, спортска сала). Најблискиот главен пат се наоѓа на оддалеченост од 140 метри.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO и PM10.


Tetovo View