Битола 1

БИТОЛА 1

Битола (80 000 жители) е индустриски град, кој се наоѓа во близина на грчката граница.

Станицата Битола 1 се наоѓа на периферијата на градот во близина на мали индустрии за производство на храна и пилајоци. Главниот извор на загадување во Битола е електро-енергетската постројка РЕК Битола која се наоѓа на оддалеченост од 13 километри источно од станицата Битола 1.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO и PM10.

Bitola1 View